Träffa oss i Almedalen

Frågorna är många och på plats finns olika experter och representanter från tandvården, där STF:s ordförande Tina Hilding är en av dem. Foto: Region Gotland/Tove Turesson

Svenska Tandsköterskeförbundet . kommer att vara på plats i Almedalen under vecka 27 tillsammans med Tandvård mot tobak. Fler och fler unga luras in i ett nikotinberoende och det har blivit en politisk fråga hur tandvården ska kunna hjälpa våra unga till ett sundare liv utan tobak och nikotin.

Utbudet av nikotinprodukter har ökat lavinartat med smaker som tilltalar de unga . Även tillgängligheten har blivit större i och med att produkterna också erbjuds digitalt. Tobaksproducenterna är så klart nöjda eftersom det innebär stora försäljningsökningar, men har de vuxna någon koll på sina ungdomars nya vanor?

Under evenemanget kommer den senaste forskningen om nikotin presenteras. En rad olika frågor kommer att tas upp:
.
• Hur ser utbudet idag ut?
• Vilka lagar och kryphål finns?
• Är nikotinprodukter verkligen tobaksfria när nikotinen utvinns ur tobaksplantan?
• Hur påverkas miljön av tobaksodling?
• Vad händer med vår närmiljö när fimpar och prillor slängs på gator och i naturen?

Frågorna är många och på plats finns olika experter och representanter från tandvården, där vår ordförande Tina Hilding är en av dem. Övriga medverkande är:
.
• Birgitta Enmark, vice ordf, leg tandhyg
Tandvård mot Tobak
• Johanna Reuterving Smajic, ledamot, leg tandhyg
Tandvård mot Tobak
• Chaim Zlotnik, ordf leg tandl
Sveriges Tandläkarförbund
• Yvonne Nyblom, ordf leg tandhyg
Svensk tandhygiensitförening
• Lena Sjöberg, ordf leg tandl
Tandvård mot Tobak
• Tina Hilding, ordf tandsköterska
Svenska Tandsköterskeförbundet