Bild 450 (kopia)

Den positiva tandhälsoutvecklingen fortsätter, färre personer har karies och antalet fyllningar och rotbehandlingar fortsätter att minska.