Folktandvården pressar på för hållbara skyddsförkläden

– Vi kan inte stå vid sidlinjen och kräva att andra ska komma med lösningar åt oss, utan vi alla måste vara med och kavla upp armarna och hjälpa till säger Ali Kashani, klinikchef Folktandvården Eastmaninstitutet.

Nu deltar Folktandvården . Stockholm i det prisbelönta miljöprojektet som startades upp på Danderyds sjukhus under pandemin, då bristen på skyddsförkläden ledde till en hållbar innovation.

Årets vinnare av Region Stockholms miljöpris, överläkaren Johanna Albert, såg den stora mängden skyddsförkläden som slängdes inom vården under pandemin. Hon startade ett pilotprojekt på Danderyds sjukhus i samarbete med TrioWorld där man införde ett så kallat cirkulärt flöde för att återvinna skyddsförkläden. Även i tandvården utgör plastförkläden en stor miljöpåverkan och därför vill Folktandvården Stockholm delta i projektet.

– Vi kan inte stå vid sidlinjen och kräva att andra ska komma med lösningar åt oss, utan vi alla måste vara med och kavla upp armarna och hjälpa till säger Ali Kashani, klinikchef Folktandvården Eastmaninstitutet

Region Stockholms Innovationsfond har bidragit med ekonomiska medel, och Folktandvården Eastmaninstitutet är först ut att delta i projektet. Inom pilotprojektet kommer de använda förklädena pressas till balar för att sen tvättas, smältas ned och bli till nya plastförkläden, i stället för att brännas som det görs idag.  Pilotprojektet ligger till grund för framtida upphandlingar så att återvinningen kan bli permanent och spridas till fler verksamheter.

Samarbeten mellan olika företag och verksamheter i kombination med innovation är en nödvändighet för att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Samarbetet med TrioWorld är ett litet steg i rätt riktning för att bidra till målen Hållbar konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringar och Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Implementeringen på Folktandvården Eastmaninstitutet skedde smidigt och har dessutom väckt ett enormt engagemang bland medarbetarna för att minska organisationens ekologiska fotavtryck.

 

Projektgrupp

Ali Kashani, klinikchef Folktandvården Eastmaninstitutet
Evy Lindsjö, adminstratör Folktandvården Eastmaninstitutet
Madeleine Örnehed, arbetsledare Folktandvården Eastmaninstitutet
Juan Nunez Salcedo, vaktmästare Folktandvården Eastmaninstitutet
Mia Stenborg, kvalitets- och miljöstrateg Folktandvården Stockholm