Hälso- och sjukvården alltmer digital, men avbrott och säkerhetsproblem kvarstår

83 procent av den svenska IT-vårdpersonalen är idag oroade över att patientinformation röjs, förloras, läses, stjäls eller inte backas upp på rätt sätt.

En ny, global . undersökning av SOTI visar att nästan alla vårdgivare globalt, 98 procent, som erbjuder patientvänliga tjänster nu har implementerat medicinsk teknik som IoT eller telehälsa i sina organisationer. Detta lyfts fram i SOTIs senaste rapport med titeln “A Critical Investment: Taking the Pulse of Technology in Healthcare”. Men tekniktätheten kommer också med utmaningar, både inom drift- och datasäkerhet.

83 procent av den svenska IT-vårdpersonalen är idag oroade över att patientinformation röjs, förloras, läses, stjäls eller inte backas upp på rätt sätt. Oron är inte omotiverad eftersom nästan två av tre organisationer, 58 procent, har utsatts för dataintrång bara de senaste två åren.

Så många som 59 procent av de svenska IT-proffsen i sjukvården tror att patientdatasäkerheten är mer utsatt nu än någonsin tidigare, medan 58 procent inte tycker att deras organisation lägger tillräckligt med pengar på patientdatasäkerhet.

– Datasäkerhet är ett giltigt och pågående problem för IT-vårdpersonal. Även om risken för ett intrång inte bromsar innovationsambitioner eller investeringar inom dessa områden, kan det mycket väl minska förtroendet för de tekniker, enheter och tjänster som används. Därför måste vårdgivare ha en EMM/MDM-lösning med stark och säker autentisering på plats. En sådan lösning bör ge ökad visibilitet, säkerhet och hantering av enheter som används för att erbjuda patientvård, med möjlighet att fjärrhantera och stänga av alla slags enheter samt IoT-enheter om det någonsin sker ett dataintrång, säger Ville Viljanen, försäljningschef i Sverige på SOTI.

57 procent av de tillfrågade IT-proffsen inom hälso- och sjukvården säger att deras organisation upplever stilleståndstid med teknikprodukter som används i vårdgivningen, vilket leder till förseningar i patientvården. Sammantaget har nästan nio av tio, 89 procent, av IT-personalen inom svenska hälso- och sjukvården upplevt ett problem av något slag, som att system inte integrerats effektivt. Allt detta leder till att vårdpersonal i genomsnitt förlorar mer än 5 timmar i veckan på grund av tekniska eller systemtekniska utmaningar.

– Digitaliseringen av vårdprocesser och patientvårdstjänster accelererar över hela den globala hälso- och sjukvårdsindustrin eftersom det gör medarbetarnas liv enklare, samtidigt som datan blir säkrare och mer tillgänglig. Men för att förbättra nivån på den dagliga behandlingen och undvika förseningar i patientvården på grund av driftstopp måste IT-personal inom hälso- och sjukvården se till att de har en avancerad diagnostisk analyslösning på plats som kan ge en bra överblick av alla enheters prestanda, och möjligheten att tillhandahålla enhetssupport på distans, avslutar Ville Viljanen.

Fakta om rapporten:

1 300 intervjuer genomfördes med hjälp av en online-metodik med IT-proffs i organisationer som tillhandahåller patienttjänster i frontlinjen med 50+ anställda i åtta länder. Alla deltagare är 18 år och äldre. Fältarbetet genomfördes7 till 17 juni 2022. Intervjuerna är uppdelade på åtta marknader enligt följande: U.S. (200 intervjuer), Kanada (150 intervjuer), Mexiko (150 intervjuer), Storbritannien (200 intervjuer), Tyskland (150 intervjuer), Sverige (150 intervjuer), Frankrike (150 intervjuer) och Australien (150 intervjuer).