Doctor Securing Data Across Networked Devices

83 procent av den svenska IT-vårdpersonalen är idag oroade över att patientinformation röjs, förloras, läses, stjäls eller inte backas upp på rätt sätt.