Tandvårdsrädsla kan leda till allvarliga hälsoproblem

ör den som lider av svår tandvårdsrädsla har vi behandlingsprogram i samarbete med psykolog. Patienten får arbeta med kognitiv beteendeterapi innan tandbehandlingen påbörjas. Det har hjälpt många.

4 av 10 känner oro inför tandvårdsbesöket . men att undvika tandvården under en längre tid kan leda till allvarliga hälsoproblem. För den som tillhör den gruppen finns det dock hjälp att få, både för lättare oro och svår fobi.

Att känna oro och ångest inför tandvårdsbesöket är vanligt, cirka 40 procent av den vuxna befolkningen upplever någon form av obehag. 5 procent lider av så svår tandvårdsfobi att det hindrar från att besöka tandvården överhuvudtaget.

Dagens forskning visar att munhälsan har ett direkt samband med den övriga hälsan. En eftersatt munvård kan påverka självförtroendet men har även ett samband med andra sjukdomstillstånd, så som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Den utbredda tandvårdsrädslan utgör därför en hälsorisk och det är viktigt att tandvården erbjuder hjälp genom förståelse, kompetens och behandlingsprogram.

För den som lider av svår tandvårdsrädsla har vi behandlingsprogram i samarbete med psykolog. Patienten får arbeta med kognitiv beteendeterapi innan tandbehandlingen påbörjas. Det har hjälpt många.

– Eva-Lena Åkerlund, specialisttandläkare Folktandvården Stockholm

Behandlingsprogrammet har ett kognitiv-beteendeterapeutiskt (KBT) upplägg som hjälper till att lindra rädslan innan behandlingen. Behandlingsarbetet sker i samspel mellan psykolog och speciellt utbildade tandvårdsteam (tandläkare och tandsköterska).

Vid lättare tandvårdsrädsla, oro eller ångest kan det räcka att få lite mer tid vid undersökningen. Så länge din behandlare vet om att du känner obehag så finns hjälp att få.

– Eva-Lena Åkerlund, specialisttandläkare Folktandvården Stockholm

Folktandvården Stockholm bedriver verksamhetsnära forskning kring vilka samband som finns mellan munhälsa och allmänhälsa, och har lång erfarenhet av att hjälpa patienter övervinna sin tandvårdsrädsla.