Scared black woman looking at dental tools in doctor hands

ör den som lider av svår tandvårdsrädsla har vi behandlingsprogram i samarbete med psykolog . Patienten får arbeta med kognitiv beteendeterapi innan tandbehandlingen påbörjas. Det har hjälpt många.