Tandvård i högkostnadsskyddet löser inte problemen

DEBATTARTIKEL . Fokus under årets valrörelse var kriminalitet och energi. Men en titt i partiernas valmanifest visar att en majoritet vill att tandvårdens högkostnadsskydd ska sänkas eller att tandvården ska jämställas hälso- och sjukvården. Men för att vässa tandvården krävs snarare satsningar på fler tandläkare i glesbygd och i socioekonomiskt utsatta områden, bibehållen valfrihet och minskad byråkrati.

I årets valrörelse har frågor kring kriminalitet och höga energipriser dominerat . Under ytan bubblar plånboksfrågorna när inflationen slår nya rekordnivåer samtidigt som bostadspriserna sjunker. Plånboken ekar mer tom nu än för ett år sedan.

Men under ytan bubblar tandvårdsfrågan, och det trots att den svenska tandvården håller hög klass när den jämförs med andra länder.

Att befolkningen har en munhälsa i världsklass bygger mycket på en förebyggande tandvård med hög kontinuitet där patienterna – framförallt i den privata tandvården – nästan alltid träffar samma tandläkare eller tandhygienist. Dessutom är patienterna nöjda med tandvården, något som år efter år konstateras i Svenskt kvalitetsindex, SKI, undersökningar.

En genomgång av riksdagspartiernas valmanifest eller valplattform visar att såväl Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna som Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill att högkostnadsskyddet för tandvården ska sänkas eller att tandvården ska ingå i samma högkostnadsskydd som hälso- och sjukvården.

Socialdemokraterna har ett kongressbeslut på att partiet ska arbeta för att tandvården ska ingå i hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd. Frågan lyfts däremot inte fram i partiets valmanifest som nyligen presenterades.

Varken Centerpartiet eller Moderaterna nämner dock tandvården i sina respektive valmanifest.

Att lyfta in tandvården i hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd kan låta bra, men det skulle inte lösa några av tandvårdens grundläggande utmaningar som i stor utsträckning handlar om rekrytering och utbildning. För det som behövs är fler som arbetar i tandvården, såväl tandläkare som tandhygienister och tandsköterskor, framförallt i glesbygd och i socioekonomiskt utsatta områden.

Därför vill vi uppmana landets politiker – förstärk gärna högkostnadsskyddet i tandvården, men fokusera på den del av befolkningen där behoven är som allra störst, exempelvis bland äldre eller socioekonomiskt utsatta grupper.

Det behövs också rejäla satsningar för att komma tillrätta med den kompetensbrist som breder ut sig över landet. Utbildning, glesbygdsersättning och minskad byråkrati för att värna valfrihet och mångfald är frågor som nu behöver ert engagemang. För löser vi inte kompetensbristen kommer det snart inte finnas någon tandvård alls i vissa delar av landet. Och det råder inget högkostnadsskydd i världen bot på.

Svensk tandvård fungerar bra. Det ska vi vara stolta över. Låt oss fortsätta värna det och rusta tandvården för framtiden. För patienternas och tandvårdens bästa.

Debattartikeln är skriven av:
Urban Englund, tandläkare och styrelseordförande, Praktikertjänst
Anders Jonsson, cheftandläkare, Praktikertjänst
Debattartikeln publicerades ursprungligen i Altinget den 8 september 2022.