Information om Statliga tandvårdsstödet

Informationen som lämnas idag bygger på de lagar och regler som reglerar det statliga tandvårdsstödet.

På Försäkringskassan hemsida . finns numera ett samlat informationspaket av det statliga tandvårdsstödet, för dig som arbetar inom tandvården eller håller på att utbilda dig. 

Syftet är att göra det lätt att göra rätt, samt att minska risken för fel och onödigt merarbete. Paketet innehåller fakta, exempel och övningar och ger till exempel en helhetsbild av det statliga tandvårdsstödet och detaljkunskap om

  • vårdgivarens rättigheter och skyldigheter
  • regler för anslutning till systemet
  • hur det går till att begära ersättning.

Däremot innehåller paketet inte tillstånd och åtgärder vid själva behandlingstillfället. Det hittar du i TLV:s föreskrifter, kunskapsstöd KUSP och deras handbok. Klicka vidare till Informationspaketet.