tandvård_MND webb

Enligt SKR:s uppföljning av regionernas särskilda tandvårdsstöd år 2021 är Region Dalarna bäst i landet på att nå ut med uppsökande verksamhet till de äldre och funktionshindrade som stödet är avsett för.