Silhouettes of Business People Discussing Business Issues

Svenska Tandsköterskeförbundets avtryck är tydliga, inte minst när det gäller i utbildningsfrågan och certifieringen av tandsköterskor