Höga krav på tandsköterskan vid dentoalveolär kirurgi

Robert Heymann föreläser på Tandsköterskornas Yrkeskonferens, torsdagen den 9/2.

Dentoalveolär kirurgi . blir allt vanligare i allmäntandvården. Det ställer höga krav på tandsköterskans kompetens. – Det här är ett av få ingrepp som tandläkaren inte kan göra själv utan är beroende av kunnig assistans från tandsköterskan, säger Robert Heymann, övertandläkare på Karolinska Universitetssjukhuset.

Det görs en hel del dentoalveolär kirurgi i allmäntandvården, både privat och i folktandvården. Och flera faktorer pekar på att behandlingen kommer att öka ytterligare, inte minst med tanke på att man höjt den fria tandvården till 23 år.

– Jag tror absolut att vi får fler dentoalveolära ingrepp som exempelvis att ta bort visdomständer, och specialisttandvården kommer inte att hinna ta hela vårdkön, utan allmäntandvården måste hjälpa till, säger Robert Heymann.

Under Tandsköterskornas Yrkeskonferens, 9-10 februari, kommer Robert Heymann att lyfta fram tandsköterskornas roll vid dentoalveolär kirurgi.

– Precis som tandläkaren har tandsköterskan en skyldighet att bidra med säkra och kunniga ingrepp inför, under och efter behandlingen.

Han menar att kompetensen finns generellt, speciellt hos de tandsköterskor som arbetar med tandläkare som gör den här typen av kirurgi, men bland de tandsköterskor som inte arbetar med denna typ av ingrepp, finns kunskapsluckor.

– Alla har nog lärt sig under grundutbildningen, men kanske aldrig fått tillfälle att utföra ingreppen eller så har det gått lång sedan utbildningstillfället.

Svårigheten är att man ibland tappat kunskapen kring hela patientflödet, som exempelvis infektionsprevention, att kunna identifiera infektionsrisker.

– Tandsköterskan måste ta en ledande roll i hygien och aseptik i behandlingsrummet och samtidigt vara lyhörd för både patientens och operatörens önskemål.

Ofta är också den här typen av ingrepp förknippat med en oro hos patienten, oavsett hur stort ingreppet är.  Här har tandsköterskan en viktig roll att skapa en lugn och trygg miljö.

Robert Heymann poängterar även att tandsköterskan har ett ansvar att fylla tidboken/ operationsprogrammet. Det handlar om hela vårdflödet, från undersökning till efterkontroller för patienten och att utrustning, engångsartiklar med mera, finns på plats och är uppdaterat.

Allting runt omkring är minst lika viktigt som det som sker i operationssåret

Samtidigt menar han att dentoalveolär kirurgi är en väldigt rolig behandling för hela tandvårdsteamet, man samlar sig koncentrerat kring en patient och ett vårdingrepp.

– Det man gör måste ske där och då och det finns inte utrymme att fråga eller hämta saker, man måste vara närvarande hela tiden och det är ofta väldigt trivsamt.