Swedental

Temat för årets stämma är ”Att möta vår tid”. Bild: Emmy Jonsson