Retinerade hörntänder i överkäken på barnpatienter ur ett strålskydds-perspektiv

Retinerade hörntänder är den vanligaste orsaken till att en tredimensionell röntgenundersökning, CBCT, görs på barn.

Randi Lynds Ihlis, . ST-tandläkare vid Falu lasarett, har disputerat med sin avhandling som utvärderar tredimensionell röntgenundersökning, CBCT, vid retinerade hörntänder i överkäken på barnpatienter ur ett strålskyddsperspektiv.

– Jag hoppas att min forskning kan bidra till tydligare riktlinjer för cone beam datortomografi (CBCT) på barn med retinerade hörntänder, säger Randi Lynds Ihlis.
En retinerad tand är en permanent tand som inte har erupterat, eller trängt fram, som den ska. Om retinerade hörntänder i överkäken inte upptäcks och behandlas i tid kan detta leda till rotresorptioner, det vill säga skador på närliggande tändernas rötter. Detta kan i sin tur leda till ett behov av komplicerade eller långvariga behandlingar.

– Jag hoppas att min forskning kan bidra till tydligare riktlinjer för cone beam datortomografi (CBCT) på barn med retinerade hörntänder, säger Randi Lynds Ihlis.

Retinerade hörntänder är den vanligaste orsaken till att en tredimensionell röntgenundersökning, CBCT, görs på barn. CBCT använder joniserande strålning som kan orsaka cellskador och i värsta fall leda till cancer.

– Gränsvärdena för skadlig strålning från CBCT är inte kända. Barn är särskilt känsliga för denna typ av strålning, och är extra utsatta då eventuella skador kan visa sig senare i livet. Barnpatienter som behandlas ortodontiskt blir dessutom oftare undersökta med röntgen än andra barnpatienter, och exponeringsdoserna från varje röntgenundersökning ackumuleras, säger Randi Lynds Ihlis.

– Mina resultat visar att även CBCT med optimerade lågdosprotokoll ger högre stråldos än vanliga tvådimensionella (2D)-röntgenundersökningar, och CBCT ska aldrig användas som förstahandsalternativ. I de fall CBCT ändå bedöms som berättigat efter granskning av 2D-röntgen, kan stråldosen sänkas genom att använda vissa CBCT-lågdosprotokoll. CBCT bör endast användas i de fall det är avgörande för terapiplaneringen.

Avhandlingen som hon disputerade med vid universitetet i Bergen,  den 23 september, heter Cone Beam Computed Tomography and Impacted Maxillary Canines – Dose, Optimisation, and Justification.