Viewed oral hygiene. Child to the dentist.

Retinerade hörntänder är den vanligaste orsaken till att en tredimensionell röntgenundersökning, CBCT, görs på barn.