Bra tandsköterskor nyckeln till en bra klinik

– Jag vill att tandsköterskorna ska känna att det är deras klinik och att de får utveckla sig inom det område som intresserar dem, säger Munthader Dahkil, regionschef för Oral Care.

Tandsköterskorna gör ett fantastiskt jobb . som ofta är helt avgörande för patientens upplevelse av behandlingen. Det anser Muntahder Dakhil, regionschef för Oral Care i Skåne.
– Jag ser dem som hjältar, fler klinikchefer borde se vilken avgörande roll de spelar.

Muntahder Dakhil är regionschef på Oral Care i Kristianstad och Malmö . Oral Care har funnits i över 30 år och erbjuder allmän- och specialisttandvård på klinikmottagningar och hemtandvård för äldre sjuka patienter som inte kan ta sig till tandvården. Totalt arbetar cirka 350 personer på Oral Care varav cirka hälften är tandsköterskor.

På hans kliniker får tandsköterskan stor plats. Utöver de vanliga sysslorna uppmuntras de till att ta ansvar för olika uppgifter på kliniken, lite beroende på intresse.

– Jag vill att tandsköterskorna ska känna att det är deras klinik och att de får utveckla sig inom det område som intresserar dem. Det är också viktigt att det finns någon som kan täcka upp vid sjukdom.

Han påpekar att han uppskattar att tandsköterskorna är flexibla, kan jobba med vem som helst och tar ansvar för hela patientkontakten.

– Det är också viktigt att de har en social kompetens och kan bemöta både patienter och personal och skapa en god stämning på kliniken. Det är otroligt värdefullt.

På Oral Care är alla tandsköterskor utbildade, vilket gör att alla kan bidra i alla möjliga situationer. Munthader Dahkil tycker att det är viktigt att sköterskorna får möjligheten till att vidareutbilda sig eller gå kurser. Exempel på vidareutbildning  han uppmuntrar till kan vara inom hygien och rutiner, skyddsombud, protetik assistans, scanner, HR frågor och ekonomi och administration.

– Om alla på kliniken får ta till sig av nya rön och forskning blir det enklare att genomföra förändringar och det ökar även motivationen. Genom vidareutbildning blir arbetet mer varierat och en bredare kompetens skapas i arbetsgruppen. det blir enklare att delegera uppgifter.

Dock anser han att utbudet för vidareutbildning är begränsat i jämförelse med tandläkare och tandhygienister. Därför välkomnar han konferenser så som Tandsköterskornas Yrkeskonferens, där fokuset faktiskt ligger på tandsköterskorna och ingen annan.

En utmaning han ser för tandsköterskor idag är att många tandläkare inte släpper ifrån sig jobb, något som kan få sköterskorna att känna sig begränsade. Att ökad kunskap och kompetens leder till en viss mån av delegering ger sköterskorna ett större ansvar, vilket han tycker Oral Cares kliniker är bra på.

– Genom att delegera mer ger vi dem även möjlighet till löneförhöjning. Kanske det är en av anledningar till den låga personalomsättningen bland tandsköterskorna i regionen?