Kurs Protetik- och Bettfys 11-12 maj 2023

Dags att boka in 2023 års kurs . Denna gång i Sundsvall den 11-12 maj. Då passar vi också på att fira sektionens 30 års jubileum. Mer info kommer här och via mail till sektionens medlemmar. Välkomna!