Philip Morris uppköp av Swedish Match – ett hot mot hälsa och miljö

Vi behöver fortsätta att sprida information om alla negativa konsekvenser som tobaksindustrin för med sig, dess påverkan på människors hälsa och liv och dess enorma miljöpåverkan med avskogning, utarmning av jordar och biologisk mångfald, säger Parul Sharma

Philip Morris uppköp av Swedish Match är en uppmaning . till aktivister, experter och drabbade att skärpa arbetet för hälsa, miljö- och klimat och mänskliga rättigheter i förhållande till tobaksindustrin och dess förödande konsekvenser. Det menar människorättsjuristen Parul Sharma.

Den 7 november 2022 stod det klart att ett dotterbolag till den amerikanska tobaksjätten Philip Morris blir majoritetsägare i Swedish Match. Philip Morris VD Jacek Olczak sade i en uttalande att syftet med köpet är att öka försäljningen av båda bolagens produkter.

– Tillsammans kan vi utveckla försäljningen snabbare än vad vi skulle klara av var och en för sig. De marknader där Swedish Match är starka, har vi liten eller ingen närvaro alls, sade han.

Vidare konstaterade han att bolagen kompletterar varandra både geografiskt och produktmässigt. Philip Morris säljer ”heat not burn”-cigaretten Iqos och Swedish Matchs det vita snuset Zyn. Genom att föra samman produkterna, både i USA och på de internationella marknaderna kommer bolagen tillsammans skapa värde, enligt tobaksbolaget. Philip Morris ser detta som något positivt.  Man ökar försäljning samtidigt som man arbetar för en tobaksfri värld.

Parul Sharma, människorättsjurist med fokus på hållbar utveckling, ser det på motsatt sätt. Uppköpet av Swedish Match förstärker tobaksindustrins hot mot människor och miljö.

– Philip Morris har fått stark kritik för köpta forskningsrapporter och vinklade slutsatser i frågor som rör tobakens och nikotinets skadeverkningar samt snedvridna slutsatser om hur tobaksindustrin gynnar ekonomin och BNP i vissa länder.

– Vi behöver fortsätta att sprida information om alla negativa konsekvenser som tobaksindustrin för med sig, dess påverkan på människors hälsa och liv och dess enorma miljöpåverkan med avskogning, utarmning av jordar och biologisk mångfald, säger Parul Sharma till Tobaksfakta.

Matt Myers, president för den amerikanska frivilligorganisationen Campaign for Tobacco-Free Kids ser också köpet av Swedish Match som ett hot.

– Genom att köpa Swedish Match får Philip Morris inte bara tillgång till Swedish Matchs styrka för att marknadsföra IQOS. Det stärker samtidigt Swedish Matchs finansiella förmåga att öka försäljningen av smaksatta cigarrer, tuggtobak och snus. Produkter som alla bidrar till  sjukdom och död kopplat till tobak, säger Matt Myers till Tobaksfakta.