Dentist and patient with parodontosis

Undersökningen visade inte bara att patienter med tarmsjukdom hade sämre munhälsa än personer utan IBD, utan även att munhälsan hos patienter med Crohn’s sjukdom var mer påverkad.