Försämrad tuggfunktion hos äldre riskerar undernäring

I en ny studie av Per Elgestad Stjernfeldt fick äldre patienter själva skatta hur bra de kunde tugga.

Ny forskning från Folktandvården Stockholm . visar att äldre som förlorat tänder eller upplevt smärta vid tuggning kan bli hindrade från att äta vad de behöver. De märker dessutom sällan den förlorade förmågan att tugga vissa livsmedel eftersom försämringen sker gradvis.

I Sverige har vi en åldrande befolkning . Tandhälsan hos äldre har över tid förbättrats och en allt större andel har kvar många av sina tänder hela livet. Behovet av tandvård är dock ofta stort bland våra äldre, särskilt de mest sköra. Äldre som har förlorat många tänder vänjer sig vid funktionsförlusten.

– Vi i vården måste vara uppmärksamma på om de äter det de bör äta för att få i sig nutrition, säger Per Elgestad Stjernfeldt, disputerad ST-tandläkare Folktandvården Stockholm.

I en ny studie av Per Elgestad Stjernfeldt fick äldre patienter själva skatta hur bra de kunde tugga. Alla deltagare beskrev en gradvis försämring av sin tandhälsa, men hade inte reflekterat över hur den försämrade tandhälsan påverkat deras tuggförmåga. De kände sig tvärtom nöjda och ansåg att de kunde äta allt de ville.

Men när de sen fick frågan om de kunde tugga specifika livsmedel så svarade de ändå att de visst undvek flera typer av livsmedel, så som morötter och frukt. Insikten att de faktiskt gjort inskränkningar i sin livsstil, genom att välja bort svårtuggad mat, kom alltså först vid den specifika frågan. Studien visar därmed att många äldre tenderar att överskatta sin förmåga att tugga, och därmed riskerar att missa viktig näring i de livsmedel de väljer bort.