Äldre man 450

I en ny studie av Per Elgestad Stjernfeldt fick äldre patienter själva skatta hur bra de kunde tugga.