Ny studie ska undersöka samband mellan fibromyalgi, munhälsa och kontaktallergier

Camilla Ahlgren, specialisttandläkare inom oral protetik, undersöker munhälsan hos fibromyalgipatienter.

Har fibromyalgipatienter . fler lagade tänder, sämre munhälsa och mer kontaktallergier än normalpopulationen? Det ska man ta reda på i en ny forskningsstudie som Folktandvården Skåne utför i samarbete med Sus och Malmö universitet. Camilla Ahlgren, specialisttandläkare inom oral protetik och programansvarig för Folktandvården Skåne Academy, har påbörjat en forskningsstudie där hon undersöker oral hälsa hos fibromyalgipatienter.

Fibromyalgi innebär långvarig smärta eller värk i musklerna på flera ställen i kroppen samt en smärtöverkänslighet. Sjukdomen drabbar främst kvinnor. Studien genomförs tillsammans med Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen (YMDA) på Sus i Malmö och Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet.

Redan i tidigare utförda studier av YMDA har man upptäckt att fibromyalgipatienter har fler kontaktallergier mot till exempel guld, kvicksilver och parfymämnen än normalpopulationen. YMDA kontaktade Camilla eftersom hon tidigare, år 2009, skrivit en avhandling om kontaktallergier.

– Min avhandling handlade om guld i munnen och kontaktallergier. Den visade bland annat att patienter med mycket guld i munnen löper större risk för kontaktallergi, berättar Camilla.

I den nya studien ska de gemensamt ta reda på hur fibromyalgipatienter faktiskt ser ut i munnen, som till exempel vilka dentala material de har, om patienten har många lagningar, guld, tandlossning, karies, sjukdomar i slemhinnan och så vidare.

– Det finns idag en brist på studier som undersöker kopplingen mellan munhälsa och fibromyalgi. Ett första steg är därför att kartlägga hur patienternas munhälsa ser ut.

Hittills har Camilla hunnit undersöka ungefär 25 av de totalt 115 fibromyalgipatienter som är med i studien. Undersökningarna utförs på ett antal av Folktandvården Skånes allmäntandvårdskliniker runt om i Skåne och även på ett par kliniker i Halland. Förutom en oral undersökning och panoramaröntgen, utsätts testgruppen för ett parfymämne (kanelaldehyd) i låga doser på huden för att se om de är mer känsliga.
– Alla patienter har varit väldigt hjälpsamma och tacksamma. Även mottagandet på klinikerna har varit fantastiskt. Det är roligt att arbeta i en organisation där viljan att samarbeta är stor.

Till våren 2023 förväntas alla undersökningar vara genomförda. Därefter återstår det stora arbetet att sammanställa data, utföra analyser, ta fram statistik och skriva rapporter. Det arbetet leds av doktorand och läkare Kate Hopkins på Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen (YMDA) på Sus i Malmö.

Om resultatet av studien skulle visa att fibromyalgipatienter har sämre munhälsa än andra är det viktigt att förse medarbetare inom tandvården med kunskap så att de kan ge sina patienter rätt stöd. Även fibromyalgipatienterna själva behöver bli medvetna om hur sjukdomen kan påverka deras munhälsa.

– Ser vi att den här patientgruppen har större risk för karies eller tandlossningssjukdomar kan vi sätta in fler förebyggande insatser i tid och stötta dem i sin egenvård, säger Camilla.

– Mycket av det vi inom tandvården använder tillfälligt i munnen innehåller parfymämnen. Där kan det behövas ett arbete med att identifiera vilka alternativ som finns att erbjuda dessa patienter.
Forskningsstudien finansieras bland annat av Folktandvården Skåne samt Astma- och allergiförbundet.