Forskning Fibromyalgi (450)

Camilla Ahlgren, specialisttandläkare inom oral protetik, undersöker munhälsan hos fibromyalgipatienter.