Satsningar på barns munhälsa har gett resultat

I rapporten kan man bland annat läsa att 6-åringar utan karies eller fyllningar fortsätter att öka, samtidigt som skillnaden mellan de områden som har mest respektive minst karies minskade. Fotograf/Källa: Folktandvården Västra Götaland

Färre sexåringar i Västra Götaland . har karies eller fyllningar och skillnaden i tandhälsa har minskat. Det framgår av Folktandvården Västra Götalands folkhälsorapport för 2022, som presenterades vid tandvårdsstyrelsens möte den 1 februari.

Vid tandvårdsstyrelsens möte var även Folktandvårdens årsredovisning uppe för beslut . Där lyfts bland annat att tandvården, liksom många andra branscher, står inför utmaningar med att hitta rätt kompetens under många år framåt. Ett av Folktandvårdens mål är därför att skapa ännu attraktivare arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling.

Det pågår också ett arbete med uppgiftsväxling och att rekrytera nya kompetenser. Ett exempel är hälsopromotörer som arbetar med hälsosamtal för familjer på kliniker där en hög andel små barn har karies (hål i tänderna). Hälsopromotörerna är en del av Folktandvården satsning på de minsta barnens munhälsa, liksom samverkan med barnhälsovården och FRAMM (fluoridlackning och munhälsolektioner i grundskolan).

I folkhälsorapporten kan man bland annat läsa att 6-åringar utan karies eller fyllningar fortsätter att öka (2020: 80,1%, 2021: 80,5%, 2022: 81,4%), samtidigt som skillnaden mellan de områden som har mest respektive minst karies minskade.

– Mycket glädjande att andelen 6-åringar som är fria från karies fortsätter att öka. Folktandvården har en viktig uppgift i att fortsätta arbetet för att minska ojämlikheter i tandhälsa. Ett annat prioriterat område är tandhälsa bland äldre.

Förra året avslutade Folktandvården ett projekt med tandhygienist i kommunal verksamhet, erfarenheterna är positiva och nu gäller det att sprida konceptet till fler kommuner i Västra Götalandsregionen, säger Lars-Erik Hansson (V), ny ordförande i tandvårdsstyrelsen sedan årsskiftet.