VG regionen barn (450)

I rapporten kan man bland annat läsa att 6-åringar utan karies eller fyllningar fortsätter att öka, samtidigt som skillnaden mellan de områden som har mest respektive minst karies minskade. Fotograf/Källa: Folktandvården Västra Götaland