Tandsköterskeförbundets yrkeskongress

”Intresset för 2024 års konferens är väldigt stort och vi har passerat förra årets deltagarantal, vilket är otroligt roligt”, säger Tina Hilding, ordförande i Svenska Tandsköterskeförbundet. Foto: Sven Lindwall