Middle age woman suffering toothache at home

Undersökningen visade på en ökning av förekomsten av smärta i käksystemet i befolkningen, framför allt bland kvinnor. Kvinnor hade också en större risk att utveckla långvariga symtom. ​​​​​​​