STF årsmöte 18/3

Kallelse till Representantskapet (RS) 2023

Svenska Tandsköterskeförbundets styrelse kallar till Årsmöte för representantskapet den 18 Mars 2023 kl 10.00 via Teams.
Er lokalförening och sektion har rätt att utse en ersättare för ordinarie ombud vid eventuella förhinder. Se bilaga Lokalförening respektive sektion.
Motioner som lokalföreningarna eller sektionerna anser bör tas upp på dagordningen skall vara Förbundsstyrelsen tillhanda senast 4 Februari 2023, så att Förbundsstyrelsen kan behandla dessa på ordinarie styrelsesammanträde.
Samla gärna era frågor och funderingar kring förbundet, då det finns tid för en öppen diskussion efter årsmötet, när vi alla är samlade. Maila gärna in dessa tillsammans med eventuella motioner.
Mer information till Representantskapet kommer att skickas ut under vecka 9-10, 2023.

Med vänliga hälsningar.
Svenska Tandsköterskeförbundets styrelse