Ny uppföljning av unika studier

Under våren 2023 startar en ny uppföljning av de nationellt och internationellt erkända studierna som nu funnits i 50 år. 

Att bevara munnen frisk . och åtgärda eventuella tandsjukdomar är en prioriterad uppgift för individ och samhälle.

Förutsättningarna för att kunna planera för resursutbud och utbildning inom tandvårdsområdet förutsätter en god kunskap om individernas kunskaper och attityder till tandhälsa samt tandhälso- och vårdbehov inom populationen. I Jönköpings län har 1973, 1983, 1993, 2003 och 2013 genomförts epidemiologiska undersökningar av tandhälsotillståndet och kunskap och attityder till tandvård inom åldergrupperna 3-80 år. I år är de så kallade Jönköpingsstudierna alltså 50 år.

Under våren 2023 startar en ny uppföljning av de nationellt och internationellt erkända studierna. Jönköpingsstudierna är unika genom sitt urval med åldersbredden, upprepade tvärsnittsperspektivet, väldefinierat geografiskt område (4 församlingar) och standardiserad metodik.

Dessutom görs en fullständig klinisk och röntgenologisk undersökning. Samband mellan oral hälsa och allmänhälsa, livskvalitet, patientupplevelse och tandvårdsrädsla är exempel på frågeställningar som besvaras både avseende dagens förhållande och också hur dessa har förändrats över tid. Baserat på det faktiska orala hälsoläget i befolkningen kan beräkningar göras för att stödja framtida dimensionering av tandvård för jämlik och hållbar munhälsa i befolkningen.