Dialogmöte med Socialstyrelsen 14 juni

Socialstyrelsen bjuder in till fortsatt dialog med de som representerar tandvårdens centrala aktörer. Uppföljning från det förra mötet, presentera och föra dialog kring pågående uppdrag och lyssna in frågor och reflektioner.
Dag: Onsdag den 14 juni 2023 Klockan: 14.00 – 16.00
Plats: Socialstyrelsen, lokal Visdomen, Rålambsvägen 3, Stockholm
Inbjudna gäster: Sveriges tandläkarförbund, Sveriges tandhygienistförening, Privattandläkarna, Praktikertjänst, Svensk Folktandvårdsförening, Regionernas tandvårdsnätverk, Nationellt programområde tandvård (NPO tandvård), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Svenska tandsköterskeförbundet