Möte med Socialdepartementet 30/5

Den nybildade samsynsgruppen . bestående av Svenska Tandsköterskeförbundet, Unionen och Vision kommer i slutet av maj träffa Socialdepartementet för att diskutera vårt gemensamma yrkande om yrkesskyddad titel för tandsköterskor med adekvat utbildning.

Från STF kommer Mary Grace Sabado och Tina Hilding att närvara och de kommer att ha med sig underskrifter från Sveriges Tandläkarförbund, Sveriges Tandteknikerförbund och Sveriges Tandhygienistförening som visar att de också stöttar kravet på yrkesskyddad titel.

– Syftet med detta möte är att presentera vårt krav på yrkessyddad titel. Vi ser det som ett nödvändigt första steg för att höja statusen för tandsköterskeyrket. När statusen för yrket blir högre kan även lönenivåerna höjas, säger Mary Grace Sabado som arbetat med denna fråga hos STF under många år.
.
Varför STF driver frågan om yrkesskyddad titel?
Vi kräver att det är utbildade personal som arbetar i vår mun. Nu är det är dags att skydda tandsköterskor för patientsäkerheten och kvalitetsäkervård. Samtidigt som yrket är lågt värderat har tandsköterskornas arbetsuppgifter blivit fler och mer komplexa. Många arbetar på delegation av tandläkaren och för många av dessa delegerade uppgifter finns lagar som reglerar att endast utbildade personal får utöva dem. Exempel på dessa uppgifter är; röntgentagning som kräver kunskap i strålskydd (regleras av strålskyddslagen), egna patienter där man behöver dokumentera vad som utförs i patientens mun (regleras i journallagen), sterilhantering av instrument som kräver kunskaper i hygien och smittskydd (regleras i hygien och smittskyddslagen) och att ge bedövning som kräver kunskap om läkemedel och andvändningsföreskrifter (regleras av läkemedelsverket).