”Jag ser upprepade felbehandlingar och feldebiteringar på min klinik av flera tandläkare. Ska jag reagera?”