Folktandvården larmar – hinner inte med alla barn

Sveriges folktandvårdsförening vill att fler privattandläkare ska engagera sig.

Folktandvården i var tredje region . uppger att man inte hinner med tandvården för barn, enligt Ekot Sveriges Radio. Sveriges folktandvårdsförening säger att det är på grund av personalbrist.

– Om vi tappar riskbarn nu så finns de ju med under många, många år framåt med stora tandvårdsbehov, säger ordförande Gunilla Swanholm.

Folktandvården har huvudansvaret för tandvården för barn och unga upp till 23 år och sköter mer än 80 procent av barntandvården i dag. En del regioner har avtal med privat mottagningar men Sveriges folktandvårdsförening vill att fler privattandläkare ska engagera sig.

– Det som behövs är att man ändrar ersättningssystemet för barn- och ungdomstandvård, så att den utgår från vårdens faktiska kostnader, säger Lars Olsson på medlemsorganisationen Privattandläkarna.

Enligt nuvarande system betalas en fast ersättning ut för varje barn oavsett vårdbehov. Regeringen sade i förra veckan att man vill ändra hur tandvårdsersättningen fördelas utan att gå in på hur det skulle påverka barntandvården.