”Smärtvården har legat på sparlåga länge”

"Smärtvården har legat på sparlåga länge, den hoppas jag kan utvecklas igen. Då handlar det om ökat samarbete", säger Annika Rosén.

Annika Rosén är professor . och nytillträdd klinikchef på Folktandvården Eastmaninstitutets avdelning för käkkirurgi. Hon är specialiserad på smärtpatienter, och ser nu fram emot att öka samverkan med hälso- och sjukvården för att bättre kunna hjälpa patienterna, berättar Region Stockholm.

Med 35 års erfarenhet av att forska om smärta hos sina patienter har Annika Rosén, professor och övertandläkare, minst sagt en stor kunskap om vad som orsakar smärta. Hon har tittat på hur tandvårdsrädsla påverkar upplevelsen av smärta, hur stress inverkar på smärta och de kroppsegna smärthämmande systemen och även på sensorisk stimulering av opioidsystemet som en del av det kroppsegna smärthämmandet.

Akut smärta ska alltid blockeras så att den inte utvecklas till persisterande smärta, för när den väl ha etablerats är det svårt att stoppa den. En smärta som har stått länge är svår att bemästra men med ett multidisciplinär omhändertagande kan man ge patienten en förklaring till smärtan och ge verktyg till att bemästra den, säger Annika Rosén, professor käkkirurgi Folktandvården Eastmaninstitutet

I Annikas nya roll som klinikchef på Folktandvården Eastmaninstitutet ser hon fram emot att öka samverkan med andra käkkirurger och med hälso- och sjukvården.

– Jag ser för mig att käkkirurgin i Stockholm utvecklas genom ökat samarbete mellan alla duktiga käkkirurger som finns i regionen. Smärtvården har legat på sparlåga länge, den hoppas jag kan utvecklas igen. Då handlar det om ökat samarbete. En samverkan mellan odontologi och medicin är det som behövs för att öka livskvaliteten hos smärtpatienterna menar Annika Rosén.

Annika kommer senast från Universitetet i Bergen och Haukelands Universitetsykehus i Bergen, Norge där hon bland annat fick sin professur och startade upp ett multidisciplinärt utredningsprogram för patienter med långvariga ansiktssmärtor.