HS2

”Alla undersökningar gjordes utomhus och utan elektriska hjälpmedel” berättar Kamilla Lizzye.