Yrkeshögskolan ska utbilda färre tandsköterskor

"Vissa regioner uppger att det finns ett överskott på tandsköterskor medan andra uppger att det råder balans eller underskott", säger Maria Björklund, myndighetens analytiker.

Myndigheten för yrkeshögskolan . har gjort en områdesanalys som beskriver kompetens-behovet inom tandvården på 3-5 års sikt. Enligt myndighetens analytiker Maria Björklund kommer antalet utbildningsplatser på yrkeshögskolans tandsköterskeutbildning att minska de kommande åren.

Yrkeshögskolans tandsköterskeutbildning har präglats av goda resultat, hög examensgrad och 95 procent i jobb efter examen. Utbildningen har få outnyttjade platser och många sökande. Det är helt enkelt en populär utbildning.

Råder det brist på utbildade tandsköterskor?

– Nej, det har utbildats ett stort antal tandsköterskor under senare år, långt fler än pensionsavgångarna. Däremot upplever branschen att tillgången på kompetens är ojämn. Det finns regionala skillnader. Vissa regioner uppger att det finns ett överskott på tandsköterskor medan andra uppger att det råder balans eller underskott, säger Maria Björklund, myndighetens analytiker.

Har det utbildats för många tandsköterskor de senaste åren?

– Tandsköterska är ett välfärdsyrke som det finns ett konstant behov av. Det pågår också en generationsväxling där många erfarna tandsköterskor går i pension. Så efterfrågan är hög och det behöver finnas många utbildningsplatser till tandsköterska, men nu har vi kommit till ett läge där yrkeshögskolan utbildar mer än dubbelt så många tandsköterskor än pensionsavgångarna, utflödet ligger i genomsnitt på drygt 800 platser per år 2021-2025. Ändå uttrycker branschen att det är svårt att hitta kompetens och rekrytera tandsköterskor. Ett problem är att många tandsköterskor lämnar yrket i förtid. Orsaken till kompetensbristen är inte att det utbildas för få utan den förklaras snarare av andra faktorer, säger Maria Björklund.

Vad är orsaken till att så många lämnar yrket?

– Utbildningarna till tandsköterska är väldigt populära. De har många sökande, fyller sina platser och har goda resultat. Tandsköterska är en tydlig yrkesroll och utbildningen leder till jobb. Men facket har angett att tandsköterskorna lämnar yrket i förtid, främst på grund av låga löner. Andra arbetsvillkor spelar också roll. Det är en ny generation som ska ta över med delvis andra värderingar och attityder, de nöjer sig inte med låga löner eller oförmånliga arbetsvillkor. Här behöver branschen själv arbeta för att behålla sina tandsköterskor och minska kompetenstappet, säger Maria Björklund.

Hur förväntas antalet platser på utbildningen utvecklas de kommande åren?

– Myndighetens målsättning är ett utflöde runt 600 platser per år framöver, i nuläget ligger vi över detta. Så utbudet behöver successivt minska från dagens nivåer, säger Maria Björklund.