Jˆnkˆpingsstudien 50 Âr

Stefan Hegestrand deltar i Jönköpingsundersökningen för tredje gången . Övertandläkare Alkisti Anastissaki Köhler undersöker.