Ett lyckat första möte med Samsynsgruppen

Fr v. Lisa Löfberg ordförande på Privata Tandvårdsanställdas Samverkansgrupp Unionen, Tina Hilding Förbundsordförande på Svenska Tandsköterskeförbundet, Mary Grace Sabado Förbunds Vice Ordförande på Svenska Tandsköterskeförbundet, Caroline Agrell politiskt sakkunnig hos Socialminister Jacob Forssmed, Veronica Magnusson Förbundsordförande Vision, Josepha Lindblom strateg för politik och påverkan, Vision.

Svenska Tandsköterskeförbundet . har siktet inställt på att få en skyddad yrkestitel. Tillsammans med företrädare för fackförbunden Vision och Unionen hade man nyligen ett möte på socialdepartementet. Tina Hilding, Svenska Tandsköterskeförbundets ordförande konstaterar att det blev ett bra uppstartsmöte. De fick träffa Caroline Agrell, Politiskt sakkunnig hos socialminister Jakob Forssmed.

– Tandvården är en viktig fråga där vi lyfter fram, ur ett patientsäkerhetsperspektiv, vilka frågor som är viktiga för att stärka tandvården och patientsäkerheten, säger Caroline Agrell.

Det som är på gång nu när det gäller tandvården är att ett högkostnadsskydd ska utredas. Innan en yrkestitel kan skyddas behöver man utreda frågan för att få en helhetssyn. Det krävs också tillägg i lagstiftningen. Agrell förklarar att man måste titta på varje yrke för sig.

– Det finns många professioner som vill ha skyddad yrkestitel och även de som vill ha skyddad specialistyrkestitel.

Hur lång tid en sådan process tar varierar och beror bland annat på hur omfattande utredningen behöver vara.
Socialstyrelsen är statlig myndighet för hälso- och sjukvården och socialtjänsten och utfärdar behörighetsbevis, bland annat legitimationer, för de reglerade yrken som finns inom området.

Anders Kring, jurist vid Socialstyrelsen, förklarar varför man vill reglera vissa yrken.
– Att vi har reglerade yrken inom hälso- och sjukvården och tandvården är för att säkra kvalitet och förtroende. Genom att staten ställer krav på den som vill jobba som till exempel tandläkare så blir det bättre kvalitet i verksamheterna och patienterna kan lita på att den som har legitimation för ett yrke är kompetent.

Tandsköterskorna har i många år velat få en skyddad yrkestitel, något som beslutas politiskt. Skälet är att trygga patientsäkerheten då det i dag är möjligt att arbeta som tandsköterska utan rätt utbildning och kompetens. Nu satsar man brett för att nå målet.

– Vi är färdiga med att önska, nu är det agera- och komma vidarefasen. Sätta tidsplan och hur det ska genomföras. Skapa delmål. Hoppas att vi får rätt i det, vi har ju de flesta inom tandvården bakom oss i vårt arbete, säger Tina Hilding.

Beslut om att skydda en yrkestitel behöver tas politiskt, men en utredning 2009 resulterade i att man inte ansåg att yrkestiteln skulle skyddas. Sedan dess har det tagits beslut om att undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel. Det inger förhoppningar om att argumenten för att skydda tandskötersketiteln stärks.