HS

Fr v . Lisa Löfberg ordförande på Privata Tandvårdsanställdas Samverkansgrupp Unionen, Tina Hilding Förbundsordförande på Svenska Tandsköterskeförbundet, Mary Grace Sabado Förbunds Vice Ordförande på Svenska Tandsköterskeförbundet, Caroline Agrell politiskt sakkunnig hos Socialminister Jacob Forssmed, Veronica Magnusson Förbundsordförande Vision, Josepha Lindblom strateg för politik och påverkan, Vision.