Folktandvården Stockholm söker personer för studie om hur munhälsan påverkas av vitt snus

Projektet har som målsättning att öka kunskap kring möjliga effekter som vitt snus tros orsaka i munhålan.

Användningen av vitt snus . har ökat de senaste åren, och särskilt hos unga. Vilka effekter vitt snus har på munhälsan är idag inte klarlagt. Folktandvården Stockholm startar nu ett forskningsprojekt för att fylla kunskapsluckan och bedöma framtida tandvårdsbehov

Våra patienter använder produkterna, men det finns inga studier på om det vita snuset kan ge upphov till skador i munnen, och vilka det i så fall är. Det måste vi ta reda på för att kunna ge våra patienter ett så bra omhändertagande som möjligt, säger Lars Fredriksson, projektansvarig Folktandvården Stockholm.

Under våren 2023 har ett nytt forskningsprojekt startat hos Folktandvården Stockholm. Projektet har som målsättning att öka kunskap kring möjliga effekter som vitt snus tros orsaka i munhålan. Nio kliniker deltar i projektet, och just nu pågår datainsamlingen för fullt. Folktandvården Stockholm strävar efter att bidra till ökad kunskap inom tandvård och om förebyggande tandvård. Projektet ska bidra till bättre förståelse av de potentiella riskerna med vitt snus och vilka behandlingsmetoder som kan behövas samt att främja munhälsan. Forskningsprojektet ska vidare leda till värdefulla insikter och informerade beslut för såväl unga som andra grupper som använder vitt snus.
.
Så här går den kliniska studien till
Personer som besöker kliniken erbjuds att delta i studien om de möter studiens kriterier. Studiedeltagarna tillhör en av tre grupper: en grupp som använder vitt snus regelbundet, en grupp som använder traditionellt tobaksbaserat snus regelbundet och en kontrollgrupp som inte snusar alls. Patienterna undersöks av för projektet specialutbildade tandläkare. Tandläkaren fotograferar munnen och registrerar karies, tandlossning, plack, status på tandkött, blödning och eventuella avvikelser på munslemhinnan. Deltagarna fyller också i en enkät om sitt användande.

Efter datainsamlingen kommer resultaten att jämföras mellan de olika grupperna av deltagare för att se om det finns några skillnader i förekomst av orala förändringar mellan användare av det vita snuset, traditionella snuset och de patienter som inte använder snus.
.
Kriterier för att delta i studien
*Män och kvinnor mellan 18–30 år
*Använder minst fem påsar vitt eller traditionellt snus dagligen
*Har snusat dagligen i minst tre månader
*Får inte ha bytt mellan vitt och traditionellt snus de senaste tre månaderna
*Använder inget annat snus eller liknande produkt under läppen
*Får inte vara rökare
.
Det här vet vi om traditionellt snus
Användning av traditionellt ”brunt snus” orsakar hos många en inflammation i tandköttet där snuset har placerats. Inflammationen kallas gingivit och är en så kallad reversibel skada, där tandköttet kan återhämta sig om inflammationen får läka. Snusare kan också drabbas av tillbakadraget tandkött, så kallad gingival retraktion. Denna skada är permanent, alltså inte reversibel. Snusning kan även orsaka godartade förändringar på munslemhinnan. Det kallas ibland för snuslesioner.
.
Är du intresserad av att delta?
Kontakta projektansvarig Lars Fredriksson genom att mejla till lars.fredriksson@regionstockholm.se
.
Har du övriga frågor om studien?
Kontakta ansvarig kommunikatör Kajsa Nilsson på 08-123 166 11 eller mejla till kajsa.a.nilsson@regionstockholm.se