Kronoberg – en aktiv lokalförening

En av de mer aktiva . lokalföreningarna bland tandsköterskorna är Kronoberg. Christina Dahlgren som ingår i arbetsgruppen berättar om vad de gör och varför det funkar så bra: 

”Vi i arbetsgruppen träffas två gånger om året för att diskutera vad vi ska hitta på på våra träffar. Helst ska vi ha tänkt ut något förslag på vad vi ska göra innan mötet likaså var vi ska vara. Trixet är att vi måste ha jaga låga kostnader, så lokalen vi ska vara i får inte ha någon lokalhyra, likaså en ev. föredragshållaren får inte kosta något. Våra träffar också mycket sociala, vi som är i arbetsgruppen är både från privat och Folktandvårdssidan. Det är viktigt att både sidorna representeras i arbetsgruppen”.

”Vi har en bra sammansättning i arbetsgruppen som trivs bra ihop. Alla engagerar sig och vill att vi tandsköterskor ska bli en enade och starka ihop som grupp. Alla är lika värda oavsett vilken arbetsgivare man har. Tyvärr har vi sköterskor två olika fackförbund vilket gör att det kan bli viss uppdelning. Våra träffar med alla sköterskorna ger en energiboost. Det är bra att våga prata med någon man kanske inte känner för vem vet, det kan ju bli en ny arbetskamrat i framtiden. Eller när man ringer en kollega i ett ärende då har men ett ansikte på denna. Man kan få tips från en kollega hur man gör i en sak och ta med sig det tipset till sen egen klinik. Lite allmänt ”skvaller” blir det också”.

”Nästa möte blir troligtvis i oktober. Vad vi ska göra och var står skrivet i stjärnorna än så länge. Lite förslag som kommit upp är bjuda in någon från Op Smile, sittyoga som kan lämpa sig för tandvårdspersonal. Känns dock som om det blir ett ämne som berör tandvård denna gång, då vi sist hade föredrag av en fotvårds-specialist om vikten att välja rätt sko”.