Teamtandvård förbättrar personalekonomin

”Genom teamtandvård . med tandsköterskor som arbetar delegerat kan tid frigöras för tandhygienister och tandläkare”, menar Svenska Tandsköterskeförbundet genom ordförande Tina Hilding som medverkade på konferensen ”Tandvården tillsammans”, arrangerad av Svensk samhällsodontologisk förening, SSOF.

SSOF är en förening för de som är verksamma inom eller har ett intresse för frågor som handlar om oral hälsa i ett folkhälsoperspektiv. Årets konferens hölls sista helgen i maj och de olika tandvårdsaktörerna var inbjudna för att presentera sin syn på frågorna; ”Vilka är tandvårdens största utmaningar idag? Vilka lösningar ser din organisation på kort och lång sikt? Vad kan din organisation göra för att för att bidra till dessa lösningar?”

Det huvudsakliga budskapet som STF ville förmedla var att med mer fokus på förebyggande tandvård och mycket fokus på patientens egenvård mellan besöken minskar vi vårdbehovet. Ett sätt att öka effektiviteten och minska köerna är att arbeta med teamtandvård. Låt tandsköterskor arbeta delegerat för att skapa mer tid för tandhygienister och tandläkare. Vinsten är att personalekonomin förbättras och patienter slipper ökad kostnad.
Svenska Tandsköterskeförbundet ser även en rad andra utmaningar idag, bland annat:
.
* Vikten av att tandvårdsfrågor behöver prioriteras oavsett var i landet patienten bor. Det finns idag för många tolkningar av samma rutiner på grund av olika krav i olika regioner. Regioner bör till exempel enas om förenklat system att redovisa barntandvård. Från och med 18 år bör det vara vuxentandvård. Resurserna ska prioriteras till de som har störst behandlingsbehov.
.
* Säkerställ att hela teamet har kunskap hur behandlingen ska redovisas korrekt.
.
* Politiker behöver skyndsamt utökad kunskap för kommande utmaningarna inom tandvård. Trots att de sitter som ansvariga inom hälso- och sjukvårdsfrågor är det en alltför sällan debatterad hälsofråga.
.
* Ge stöd för aktiva yrkesförbund som samarbetar med utbildningsenheter, Socialstyrelsen och övriga aktörer. Om alla arbetsgivarna ger utrymme för ledighet för vidareutbildningar kommer vi att fortsatt uppmuntra våra medlemmar att våga ta ansvar och vidareutbilda sig och att stanna kvar i branschen.
.
Övriga aktörer som deltog under konferensen var Svensk Folktandvårdsförening, Privattandläkarna, Praktikertjänst, Smile, Tandvårdens beställarnätverk, Sveriges Tandläkarförbund, Sveriges Tandhygienistförening och Odontologiska Fakulteterna.