Visdomständer fungerar inte för åldersbedömning

"Det finns flera svårigheter kopplat till att bedöma ålder baserat på visdomstandens rotutveckling" säger Gunilla Klingberg, professor i barn- och ungdomstandvård vid Malmö universitet.

Det går inte att bedöma . om en person är över eller under 18 år genom att granska visdomständernas utveckling. Det visar en ny studie som gjorts av forskare från Malmö universitet och Karolinska Institutet.

Medicinska åldersbedömningar görs när myndigheterna inte kan fastställa en persons ålder, främst i asylärenden. Det är Rättsmedicinalverkets experter som utför bedömningarna genom att undersöka personens knän och visdomständer. I den nya studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLoS One, har forskarna fokuserat på den del som handlar om visdomständerna.

I åldersbedömningen tittar man på röntgenbilder av visdomständerna i nedre käken och granskar om tanden är färdigutvecklad i roten. Tanden kan ha uppnått olika stadier, från A till H, som i sin tur kan kopplas till en viss ålder. Stadium H motsvarar en helt färdigutvecklad rot på visdomstanden och detta har använts som ett tecken på att en person uppnått 18 års ålder. Forskarna har gjort en systematisk översikt som undersöker om det finns något vetenskapligt stöd för att metoden kan användas i detta syfte.

– Det finns flera svårigheter kopplat till att bedöma ålder baserat på visdomstandens rotutveckling. Det handlar om hur man tagit röntgenbilden, om rotspetsen är optimalt avbildad i röntgenbilden och att ha respekt och förståelse för att vi växer och utvecklas olika beroende på både genetiska faktorer och miljöfaktorer, säger Gunilla Klingberg, professor i barn- och ungdomstandvård vid Malmö universitet.

– I de studier vi granskat fanns det ofta frågetecken kring hur man valt ut de personer som är med i studien, deras åldersfördelning, om den som granskat bilderna vet något om personens identitet, ålder och kön. Ofta baseras studierna på befintliga journalmaterial och i publikationerna har man inte beskrivit varför personerna röntgats eller om man gjort en identitetskontroll, det vill säga dokumenterat att man vet vem man röntgar. Allt detta påverkar tillförlitligheten.

Studien baseras på en omfattande litteratursökning där forskarna granskade 2101 vetenskapliga publikationer. Granskningen gjordes enligt en speciell mall för att säkerställa att alla publikationer bedömdes av två personer. Det fanns även tydliga kriterier för bedömningarna kring studiedesign och olika kvalitetsaspekter.

Genom kvalitetsgranskningen identifierades slutligen 15 artiklar som bedömdes ha tillräcklig kvalitet för att kunna analyseras vidare. Studierna var dock för olika för att de tillsammans kan bygga upp ett vetenskapligt stöd, de presenterade sina resultat på olika sätt och de grupper som studierna baserades på var för olika.

– Studiens resultat blir därför att det i dagsläget inte finns ett vetenskapligt stöd för att bedöma om en person är över eller under 18 år baserat på om visdomstandens rot är helt färdigutvecklad, säger Gunilla Klingberg.

– Att bedöma ålder hos en person där den korrekta åldern inte är känd är väldigt svårt. Det behövs fler studier från olika delar av världen för att kunna göra säkra åldersbedömningar. De studierna måste designas på ett bra sätt. Det behövs många personer i flera olika åldrar och man måste kunna säkerställa identiteten på dem som är med. Det är också önskvärt att kombinera bedömning av både visdomständer och knä, eventuellt fler aspekter på tillväxt hos samma personer i sådana studier.