A doctor and a patient

Sveriges Tandläkarförbund ser stora fördelar med möjligheten att dela vård- och omsorgsdokumentation mellan vårdgivare