e-cigarette or cigarette

De som helt slutat röka svarade bättre på parodontitbehandlingen än rökarna. Foto: Colourbox