Salivprov kan ersätta blodprov för att förstå autoimmunitet

Bakterierna som förekommer vid tandlossningssjukdom (parodontit) tros kunna bidra som en utlösande faktor till uppkomst och utveckling av autoimmuna sjukdomar.

I en ny avhandling . från Folktandvården Stockholm och Karolinska Institutet undersökte tandläkare Guillermo Ruacho Barraza salivens potential att ersätta blodprover.

Guillermo Ruacho Barraza, tandläkare hos Folktandvården Stockholm och doktorand vid Karolinska Institutet, undersökte i sin avhandling munhälsans betydelse vid kroniska och systemiska inflammatoriska sjukdomar.

– Det här är viktiga fynd som kan bidra till att förstå orsakerna bakom autoimmunitet. Förhoppningsvis bidrar vår forskning till att diagnoser kan ställas snabbare och sjukdomar kan upptäckas tidigare så att patienter inte blir svårt sjuka, säger Guillermo Ruacho Barraza, tandläkare.

Autoimmuna sjukdomar orsakas av att immunförsvaret vänder sig mot den egna kroppen, som till exempel ledgångsreumatism, systemisk lupus erythematosus (SLE) och Sjögrens syndrom. Orsakerna till dessa sjukdomar är okända men man vet att immunglobuliner som är riktade mot den egna kroppen, så kallade autoantikroppar, är viktiga.

Bakterierna som förekommer vid tandlossningssjukdom (parodontit) tros kunna bidra som en utlösande faktor till uppkomst och utveckling av autoimmuna sjukdomar. Tandlossningssjukdom skulle då kunna orsaka autoimmuna tillstånd.

Forskargruppen analyserade biomarkörer i salivprover för att se om de kan användas istället för blodprover för att övervaka reumatiska sjukdomar. Ett salivprov går snabbare och enklare att ta, vilket skulle kunna underlätta övervakande av autoimmuna sjukdomar som reumatism eller Sjögrens syndrom. I framtiden skulle det kunna utvecklas till att göras som hemtest.

Forskargruppen tittade på om tandlossningsbakterier är förknippade med förekomsten av utvalda autoantikroppar som sedan tidigare är kända för reumatisk sjukdom. Det skulle kunna leda till att vi kan identifiera parodontitpatienter med ökad risk att utveckla autoimmunitet.

Källa: Pressmeddelande Folktandvården