antibiotic

Inom tandvården gick utvecklingen åt motsatt håll och antibiotikaförsäljningen var 0,8 procent lägre 2022 än 2021, med 18,5 recept per 1 000 invånare, enligt rapporten.