Cute Happy Baby Brushing Teeth and Smiling. Copy Space

De intervjuade BVC-sjuksköterskorna uppskattade att ha med en tandhygienist eller tandsköterska och menade att de kunde bidra med extra expertkunskap om munhälsa utifrån sin profession.