Torbjörn Åkesson

Torbjörn Åkesson, Tandtekniker
Rubrik: Tandtekniska erfarenheter från labb om avtryck, skanning och bettskenor.
Tid: 2 feb, 12:05 – 13:00