Regeringen vill sänka åldern för fri tandvård och minska tandvårdsbidraget

Elisabeth Svantesson presenterade den nya budgeten. Foto: Ninni Andersson

I det nya budgetförslaget . som regeringen presenterade förra veckan vill man ändra åldern på fri tandvård från 23 till 19. Dessutom kommer dubbelt allmänt tandvårdsbidrag för personer mellan 24 och 29 år att tas bort.

Sänkningen genom att sänka åldern för fri tandvård beräknas innebära minskade kostnader för staten på cirka 450 miljoner kronor per år. Genom att ta bort det dubbla tandvårdsbidraget för personer mellan 24-29 år beräknar man bespara 100 miljoner kronor per år.

Den totala kostnaden för tandvårdsförmåner beräknas öka från dagens 7,5 miljarder kronor per år till 8 miljarder 2024 och 8,4 miljarder kronor per år 2026.

I budgeten framgår också att anslaget för arbetet med kontroll av det statliga tandvårdsstödet minskar kraftigt. Nästa år avsätts 8 miljoner kronor, vilket är en minskning med en tredjedel från dagens 12 miljoner kronor. Från och med 2025 beräknas anslaget minska med ytterligare 4 miljoner kronor, till totalt 4 miljoner kronor.